HABER ARŞİVİ

15 Şubat 2024

TMMOB Mimarlar Odası XIX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 2024

Türkiye’de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal girişim olan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı, Mimarlar Odası tarafından ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan’ın 400. ölüm yıldönümü anısına düzenlendi. İki yılda bir gerçekleştirilen programa geçtiğimiz 18 dönemde 2605 eser katıldı, seçkin nitelikleri nedeniyle 157 eser ve 60 kişi veya kuruluş çeşitli dallarda ödüllendirildi.

Ödüllendirilen; mimarlık tasarımının ardındaki emek, dünya standartlarına ilişkin farkındalık, uygulamaya gösterilen özen, çevreye duyarlılık, tarihsel sürekliliğe yönelik dikkat, popülist eğilimlere karşı duran direnç ve önemli ölçüde yaratıcı çabadır. Program; yeni ürünlere verilen ödüllerle yalnız güncele ve geleceğe yönelen bir boyutla yetinmemekte, uzun bir birikimi değerlendiren yaşam boyu başarı ödülü ve 2006’dan başlayarak aramızdan ayrılmış olan ustaları anmamıza aracılık eden anma programıyla ülkede mimarlık kültürünün yerleşmesine yönelik değerli bir katkı sağlıyor.

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, başarılı genç mimarların ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu gibi, Türk mimarlarının uluslararası tanınırlığına da olanak sağlıyor. Türkiye mimarlığını uluslararası ortamda temsil etmek üzere önemli mimarlık ödülü programlarına aday gösterilecek mimar ve eserler, ödül alanlar ve/veya ödül adayları arasından seçiliyor. Ödül alan yapılar, Ağa Han Mimarlık Ödülü, Avrupa Birliği Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri’nde doğal ödül adayı oluyorlar. Böylelikle, yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye mimarlığını başarıyla temsil eden eser ve mimarların farklı platformlarda tanınırlığı amaçlanıyor. Mimarlık eserinin kamusallığının artırılması, mimarın hak ve sorumluluklarının tanınması ve mesleki pratiğin ayrıntılarının yaygınlaşması süreçleri destekleniyor.

Serginin ilk günü akşamı yapılan törende, ödül alan ürünler ve sahipleri tanıtılarak kendilerine plaket sunuluyor. Ödüllerin maddi karşılığı bulunmamakla beraber, yarışmaya katılan ve ayrıca jüri seçimi ile belirlenen mimarların ürünleri ilk olarak Ankara’da sergileniyor. Bu sergi bir sonraki ödül dönemine kadar, oluşturulan program çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında birçok kente ve etkinliğe taşınıyor.

Sergiye katılan ürünlerin tümü Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Ulusal Mimarlık Ödülleri Kataloğu ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtılıyor. Katılımcılara ücretsiz olarak gönderilen katalog, UIA üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütlerinin kitaplıklarına, yurt içi ve dışındaki üniversite, araştırma merkezleri ve uzmanlık kitaplıklarına ulaştırılarak çağdaş Türkiye mimarlığının tanıtımına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Ödül alan yapıların tescili için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılarak süreç müellif ile birlikte takip ediliyor. Aynı zamanda, ödül alan yapılara, aldığı ödülün ve mimarının adının yer aldığı bilgi plaketi çakılıyor.

Dallar

  • MİMAR SİNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ
  • BAŞARI ÖDÜLLERİ  

                *Yapı Dalı

                     • Yapı

                     • Yapı-Koruma

                     • Yapı-Çevre (Kamusal Alan Tasarımı)

                 *Mimari Proje Dalı

                     • Proje

                     • Proje-Koruma

                     • Proje-Çevre (Kamusal Alan Tasarımı)

                 *Fikir Sunum Dalı

                 *Mimarlığa Katkı Dalı

Mimar Sinan Büyük Ödülü, Mimarlığa Katkı Dalı ve Anma Programı için seçilecek kişi / kurum için www.mo.org.tr/ulusalsergi adresindeki “Aday Gösterme” bölümünde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Diğer dallar için kişisel başvuru gerekmektedir.

Katılım Koşulları

1. TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı mimarların yanı sıra, ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak sergiye katılabilirler.

2. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda müellif(ler)in isminin panoda belirtilmesi zorunludur.

3. Yapı ve Proje dallarında katılabilmek için, müellif(ler)in TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.

4. Fikir Sunumu Dalı’nda sergiye katılmak için mimar olma zorunluluğu yoktur.

5. Sergiye, her dalda en fazla 4 ayrı eser ve her biri için en fazla 4 pano ile katılabilinir.

6. Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.

7. Sergiye katılan eserler teslim edildikten sonra geri çekilemez, katılan eserlerin katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Ayrıca, eserlere ilişkin her türlü yazılı ve görsel belgenin (fotoğraf, çizim vb.) telif hakkının eser sahibinde olduğu ve Programla ilgili her türlü yayında kullanım iznini TMMOB Mimarlar Odası’na vermiş olduğu kabul edilir.

8. Sergiye katılacak eser, TMMOB Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca verilmiş bir cezanın ve/veya TMMOB Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararının nesnesi olmamalıdır.

9. Ülkemizde ruhsat ve mesleki denetim uygulaması başladıktan sonra üretilen ruhsatsız, TMMOB Mimarlar Odası’nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen ve hakkında ÇED çekince raporu düzenlenen eserler, Yapı ve Proje Dalı’nda sergiye katılamazlar.

Yapıya dönüşmemiş ve inşaat ruhsatı alınmamış eserler, TMMOB Mimarlar Odası’ndan müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yaptırılmış olması şartıyla Proje Dalı’na katılabilirler.

10. Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yapı Dalı’nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim işleminden geçmiş olması yeterlidir, ruhsat aranmaz.

11. Yurtdışında uygulanan yapı ve projelerin katılımı için 8., 9. ve 10. maddeler geçerli değildir.

12. Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, müelliflerin aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve panoda her iki müellifin isminin belirtilmesi ile Yapı Dalı’nda katılım sağlanabilir.

Pano Formatı, PSD ve AI olarak http://www.mo.org.tr/ulusalsergi/ adresinden indirilebilir.

Katılım Belgeleri

• KATILIM FORMU: Başvuru esnasında, sergi ‘Panosu/Panoları’ ile projeye ilişkin ‘Dosya’ hazırlanır ve Çevrimiçi Katılım Formu içerisine yüklenir.

Çevrimiçi Katılım Formu’ndaki bilgiler eserin tanıtımında ve katalogda esas teşkil edeceği için, panodaki bilgiler ile tutarlı ve eksiksiz biçimde doldurulmalı ve sisteme yüklenip gönderilmelidir.

Çevrimiçi Katılım Formu’na www.mo.org.tr/ulusalsergi adresinden erişilebilir.

DİKKAT! Katılım formunun doldurulmasını müteakip, sistemin otomatik üretmiş olduğu formun çıktısı alınarak başvuru sahip(leri) tarafından ıslak imza atılması ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Islak imzalı formun teslim alınmasıyla başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Islak imzalı formların gönderilmemesi halinde başvurular geçersiz kabul edilecektir.

• PANO: Panolar verilen format doğrultusunda hazırlanır. Pano formatı PSD ve AI olarak www.mo.org.tr/ulusalsergi adresinden indirilebilir. Sergiye katılmak için hazırlanan 58x160 cm boyutundaki panolar, BASKI alınmadan DİJİTAL olarak, en az 300 dpi çözünürlükte ve TIFF/JPEG/PDF formatlarında ilgili bağlantıya yüklenir.

• DOSYA: Sergiye gönderilen her eser, BASKI alınmadan DİJİTAL olarak sisteme yüklenir. Seçici Kurulun ayrıntılı incelemesi için, panoda sunulandan daha fazla yazılı ve görsel belge içeren bir dosya hazırlanır. Yapı Dalı katılımlarında yapı uygulama detaylarına ilişkin çizimlerin dosyaya eklenmesi önemlidir.

İlgili dosyadaki fotoğraf, imaj ve çizim belgeleri TIFF/JPEG/PDF formatlarından birinde olmalı; çizim belgeleri CAD formatında ise, yukarıda sayılan formatlardan birine dönüştürülmeli; her bir görsel belge en az 15 cm eninde, 300 dpi çözünürlükte olmalı ve yazılı belgeler Türkçe ve İngilizce olarak .doc, .docx veya .rtf formatında hazırlanmalıdır. Dosyanın belirtilen formatta hazırlanması ve çevrimiçi katılım formu içerisindeki sistem kullanılarak yüklenmesi beklenmektedir.

• KATILIM PAYI: TMMOB Mimarlar Odası’nın aşağıda yer alan banka hesabına

“2024 Ulusal Mimarlık Sergisi” ibaresi belirtilerek yatırılır:

HESAP ADI: TMMOB MİMARLAR ODASI

Türkiye İş Bankası

Ankara Meşrutiyet Şubesi Şube Kodu: 4213

Hesap No: 0009319

IBAN: TR680006400000142130009319

(*) Türkiye İş Bankası’ndan yapılacak havalelerde havale masrafı ödenmeyecektir.

Katılım Payı (pano başına): 1900 TL.

ADRES: ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ DÜZENLEME KOMİTESİ

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, Meşrutiyet Mahallesi, Konur Sokak, No: 4/2, Yenişehir, 06420 ANKARA