ÜYELİK

Büro Tescil Belgesi

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemesi

2024 Yılı Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemeleri Ocak ayından itibaren başlamıştır.

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Vergi levhası fotokopisi (2023 yılı)
 • “Mükellefiyet/Faaliyet” yazısı, “Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edilebilir.
 • Defter Beyan Sistemi başvuru dilekçesi
 • 4B hizmet dökümü (Bağkur)
 • 2024 yılı aidatı (1.500.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (5.000,-TL) ve mühür başvuru ücreti (600.-TL)

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Vergi levhası fotokopisi (2023 yılı)
 • “Mükellefiyet/Faaliyet” yazısı, “Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçeler” kısmına giriş yaparak elde edilebilir.
 • Defter Beyan Sistemi başvuru dilekçesi
 • 4B hizmet dökümü (Bağkur)
 • 2023 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi
 • 2024 yılı aidatı (1.500.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (5.000,-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Şirket yevmiye defterinin 2024 noter onaylı sayfasından fotokopi
 • Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi (şirketin iştikal konuları içinde “mimarlık hizmetleri” ibaresi geçmelidir.)
 • Vergi levhası fotokopisi (2023 yılı)
 • Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili TMMOB üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair belge
 • Hisse oranını gösterir belge
 • İmza sirküsü
 • 4B hizmet dökümü (Bağkur)
 • 2024 yılı aidatı (1.500.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (5.000,-TL) ve mühür başvuru ücreti (600.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Şirket yevmiye defterinin 2024 noter onaylı sayfasından fotokopi
 • Vergi levhası fotokopisi (2023 yılı)
 • Hisse oranlarında değişiklik olduğu taktirde yeni tarihli ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • 2023 yılı serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi
 • Hisse oranını gösterir belge
 • İmza sirküsü
 • 4B hizmet dökümü (Bağkur)
 • 2024 yılı aidatı (1.500,-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (5.000,-TL)