ORGANLAR

Komisyonlar

19.Dönem Komisyon Formu Başvuru Formu
Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu
ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Komisyonu
Doğal ve Kültürel Miras Koruma Komisyonu
Kent Estetiği ve Çevre İzleme Komisyonu
Yasa ve Yönetmelikler Komisyonu
Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Kamuda Ücretli Çalışan MMimarlar Komisyonu
Yayın Komisyonu
Mimarlık ve Eğitimi Komisyonu
Bilim, Teknoloji ve Mimarlık Komisyonu
Yarışma Komisyonu
Kentsel Dönüşüm ve Planlama Komisyonu
İklim Değişikliği ve Mimarlık Komisyonu
Ulaşım, Erişim ve Mimarlık Komisyonu
Genç Mimod
Arakat