HABER ARŞİVİ

28 Mart 2024

Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu Toplantısı

Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu Toplantısı Mimar Evi’nde Yapıldı!

26 Mart 2024 Salı günü, Mimarlar Odası Konya Şubesi'nde gerçekleşen Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu toplantımızda, serbest çalışan mimarlarımız için önem taşıyan konular ele alındı. Mimar Evi'nde yapılan bu toplantıda, aşağıdaki önemli gündem maddeleri üzerinde duruldu:

• Komisyonun görev ve faaliyetleriyle ilgili konular tartışılarak bir çalışma programı hazırlanmasına karar verildi.
• Şantiye şefliği yönetmeliğinde üyemizin sorumlulukları ve sistemin işleyişi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Üyelerimizin hak ve sorumluklarını içeren standart bir şantiye şefliği sözleşmesi örneğinin hazırlanması görüşüldü.
• Şantiye şefliği hizmetlerinin adil ve standart bir şekilde ücretlendirilmesi konusunda öneriler geliştirildi.
• Şantiye Şefi üyelerimizin sigorta ve mali yönden sorumlulukları ve yükümlülükleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
• Güncel yönetmeliklerin, bakanlık ve belediye meclis görüşlerinin serbest çalışan mimarların projelendire süreçlerindeki etkileri tartışıldı.
• Komisyonun verimliliğini artırmak ve sürekli iletişimi sağlamak adına çalıştaylar düzenlenmesine karar verildi ve düzenli toplantı tarihleri belirlendi.

Bu toplantı, serbest çalışan mimarlarımızın karşılaştığı zorluklara çözüm bulma, mesleki standartları yükseltme ve sektördeki en iyi uygulamaları benimseme yolunda önemli bir adımdır.
Üyelerimize değerli fikirleri ve katkıları için teşekkür eder, bir sonraki toplantımızda daha fazla meslektaşımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.