HABER ARŞİVİ

01 Şubat 2024

MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR

1954 yılında 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulan Mimarlar Odası; kurulduğu tarihten bugüne “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışını ve kamu yararının gözetilmesini temel almaktadır.

Mimarlar Odası mesleğin kamu yararına gelişimi ve meslek mensuplarının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve toplumsal bir kültür öğesi olan nitelikli mimarlığın kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için çalışmalarını yürütmektedir.

Mesleğimize ve meslektaşımıza sahip çıkma çabasının yükseltilmesi, mimarlığın toplumla buluşması ve nitelikli mekânsal olanakların yaratılması, doğal ve kültürel değerlerimizin korunması yönündeki özverili çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması en önemli hedeflerimizdendir.

Mimarlar Odası olarak 70. yılımızda; sağlıklı ve güvenli kentleşmenin güvencesi olmaya; mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız.