Mimaran

Mimarlar Odası Konya Şubesi’nin ulusal süreli yayın organı olan Mimaran ilk adımlarını 2006 yılında attı. Gönüllülük esasına dayanarak bir araya gelen, akademi, kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan bir grup mimar olarak, öncelikle yaşadığımız kent olan Konya’yı merkeze alarak ülkemizde ve dünyadaki mimarlık faaliyetlerini tartışmaya açmak istedik. Mimari üretimin her alanında, her boyutuyla düşünen, çalışan, okuyan ve yazan mimarları ortak bir paydada toplamayı amaçladık. Uzun toplantılar, özverili çalışmalar sonucunda Mimaran adını verdiğimiz dergimizin ilk sayısı 2007 Ocak ayında yayımlandı ve üyelerimizle ücretsiz olarak buluştu. Geride bıraktığımız 13 sene ve 18 sayı sonucunda, zengin içeriği, kaliteli görsel sunumu nedeniyle meslektaşlarımız kadar mimarlık öğrencilerinin de yoğun ilgi ile karşıladığı Mimaran, ülkemizdeki tüm mimarlık bölümlerinde, üniversite kütüphanelerinde, literatür taramalarında, akademisyenlerin derslerinde, özel sektör çalışanlarının ofislerinde kendisine yer buldu. Güncel dosya konuları, mimari mirasımızın tespiti ve geleceğe taşınması, yapı fiziği, yapı malzemeleri, mimarlık mesleğine yön verenler ile yapılan röportajlar, yayın tanıtımları, mimarlık eğitimi üzerine yazılar ile Mimaran, mekânı şekillendirmek ile uğraşan her mimarın başvuracağı bir kaynak haline geldi. 

Oldukça büyük bir gayret ve çaba sarfedilerek mimarlık camiasında kendine yer edinen Mimaran’ın bundan sonraki sayılarında sizlerle web sitemiz üzerinden buluşmaya devam edeceğiz. Dijital yayıncılığın tüm avantajlarını kullanarak, Mimaran’ı yerel ve ulusal ölçekte mimarlık gündemindeki tartışmalara katılabilmek, çözüm önerileri sunabilmek, daha çok söz sahibi olabilmek için sektörümüzün tüm temsilcilerine açık, erişilebilir ve interaktif bir platform haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda tüm üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve okurlarımızın desteğini beklemekteyiz. 

Başlangıcından itibaren bugüne kadar Mimaran’ın oluşmasında, yayımlanmasında ve okuru ile buluşmasında irade gösteren tüm Şube Başkanlarımız ile Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen tüm editörlerine ve Mimaran’ın içerik yükünü omuzlayan eski-yeni yayın kurulu üyelerinin tümüne gönülden teşekkür ederiz.

M. Feyza YARAR
Mimaran Editör