GENÇ MİMOD

TMMOB MİMARLAR ODASI KONYA ŞUBESİ
GENÇMİMOD BİRİMİ

GENÇMİMOD NEDİR?

Mimarlar Odası Konya Şubesi öncülüğünde Konya’daki genç mimarları bir araya getiren topluluktur.

Kimlerden Oluşur 
TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesine bağlı 18-40 yaş aralığındaki genç mimarlardan oluşur.

Vizyonu
‘Genç’ ve ‘Mimar’ terimlerinin; kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, dinamik, güncel, inovatif aynı zamanda duyarlı, özgün, kente yorum katan, çevresini pozitif etki altına alan bir bakış açısıdır. 

Misyonu 
Genç Mimarların, yerel-ulusal-uluslararası mimarlık pratiklerine ve meslek ortamına katılım sürecinde yanında olmak, işbirliğini sağlamak, yöntemler göstermek ve fırsatlar sunmaktır.

Hedefleri
Konya’da öğrenci ve genç mimarları bir araya getirmek, genç mimarların sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği bir platform oluşturmak, kent mimarlığına katkı koymak, sektörün problemlerine çözüm üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde, etkinlik, panel, yarışma, sergi gibi faaliyetlerde bulunarak mimarlık alanına mesleki katkıda bulunmak, genç mimarların üniversite sonrası eğitim ve bireysel gelişimlerini destekleyecek eğitim programları düzenlemektir.