Ödenti ve Belge Harçları


2018 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI 

 

1 Ocak 2018– 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

İlk kayıt ödentisi

  60,-TL

Yıllık üyelik ödentisi (25-TL x 12)

300,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

2000,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

2000,-TL

SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık ücreti

  600,-TL

Kimlik Kartı yenileme ücreti

    30,-TL

Üye tanıtım belgeleri

    30,-TL

SM/SMB Mühürü ücreti

  100,-TL

Şantiye şefliği belgesi ücreti  

     50,-TL

Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti    

     50,-TL

 

1 Ocak 2018 gününden itibaren geçmiş yıllara ait aidat borçları 2018 yılı aidatı olarak belirlenen 300,-TL üzerinden hesap edilerek tahsil edilecektir. Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

 

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU