13.02.2015 TARİH VE 235 SAYILI MECLİS KARARI


13.02.2015 TARİH VE 235 SAYILI MECLİS KARARI:

“Konya il sınırları içerisinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.02.2015 tarih ve 2571 sayılı kararı ile uygun görüşü bulunan, Şehir Estetiği, Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğine, Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma alanlarında uygulama esaslarını içeren ekteki yönetmelik maddesinin eklenmesine” karar verilmiştir.