16.01.2015 TARİH VE 25 SAYILI MECLİS KARARI


16.01.2015 TARİH VE 25 SAYILI MECLİS KARARI:

Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” hakkında askı sürecinde gelen itirazların, plan kararının kamu yararına olması, yol üzerinde parklanmayı önlemesi ve her geçen gün artan araç sayısından dolayı oluşan trafik seyri ve güvenliğine çözüm getirmesi gerekçesi ile reddedilmesi,

Ancak parsel bazında hazırlanan zemin etüdü raporunda zeminin kaya çıkması, su çıkması vs. gibi özel durumlarda yer altı otoparkı yapılıp yapılmamasında, raporun Büyükşehir Belediyesince onaylanmasından sonra ilgili belediyesinin yetkili kılınması,

Tek bir taahhüt altında yapımına başlanan, bir veya birden çok parsel üzerinde olmasına rağmen sözleşme, proje ve yatırım bakımından bütünlüğü bulunan kooperatif veya diğer toplu konut inşaatlarında; ruhsatlı bloklarla benzerlik olması gerekliliğinden dolayı, henüz inşaat ruhsatı alınmamış bloklarda “Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın “B.1.” maddesinin uygulanmaması,

 “Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın “B.1. ve B.2.” maddelerinin yürürlük tarihinin 01.07.2015 tarihine ertelenmesine” karar verilmiştir.