14.11.2014 TARİH VE 831 SAYILI MECLİS KARARI


14.11.2014 TARİH VE 831 SAYILI MECLİS KARARI:

“İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla; Bir binanın yapı ruhsatı öncesi, sonrası, iskan aşaması ve kat mülkiyetine (cins tahsisine) kadar geçen süreçte harita ile ilgili her türlü iş ve işlemler aynı harita mühendisi tarafından yürütülür. Ancak yapı sahibinin talebi halinde farklı bir harita mühendisi ile kalan işler tamamlanabilir. Uygulama süreci ve koordinasyon sağlamak için şartlar Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyon tarafından belirlenecektir.” Şeklinde plan notunun eklenmesine”  karar verilmiştir.