İstişare Toplantısı

Haber / Tarih: 02.08.2018

Konya Mimarlar Odası 16. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri Armağan Güleç Korumaz başkanlığında istişare toplantılarına Şube Soruşturma Uzlaştırma Kurulu üyeleri ile devam etti. 25 Temmuz 2018 akşamı Mimar Evi’nde yapılan toplantıda Soruşturma Uzlaştırma Kurulu’nda gündeme gelen mesleki ve hukuki sorunlar değerlendirildi. Özellikle fenni mesuliyet ve müelliflik hakları, şantiye şefliği, imar barışı ve uygulamadaki sorunlar ile bilirkişilik alanında yaşanılan problemler hususunda, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çözüm önerileri geliştirmek için istişarede bulunuldu. Mesleğin güncel sorunlarının da ele alındığı toplantı, Başkan Armağan Güleç Korumaz’ın mimarlık mesleğini ve mimarlığı daha iyi yerlere taşımak için yeni sistemle birlikte kanuni düzenlemelerde muhakkak paydaş olunması gerektiğini, bunun mimarların mesleki hak ve yükümlülüklerinden olduğunu belirtmesi, oda yönetiminin bu konudaki çalışmalarını anlatması ve sorunların aşılması noktasında çizilecek rota tartışılmasıyla son buldu.Diğerleri :