2018 Yılında uygulanacak ödenti ve belge ücretleri hk.

Duyuru / Tarih: 02.01.2018

TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE                                                            

(Genel Dağıtım)                                                                                                        

Konu : 2018 Yılında uygulanacak ödenti ve belge ücretleri hk.

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 günü Gaziantep’te yapılan 45/29 no.lu toplantısında, Bütçe Komisyonunca yapılan çalışma sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna önerilen ve 2018 yılı içinde (1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018) uygulanacak ödentiler ve belge harçlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek 1 Ocak 2018 gününden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe sokulmasına;

 •  İlk kayıt ödentisi                                                                                  60,- TL
 • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)                                                      300,- TL
 •  Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                                   2.000,- TL
 •  Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                                        2.000,- TL
 •  Büro Tescil Belgesi ücret                                                                    600,- TL
 •  SM / SMB mühürü ücreti                                                                    100,- TL
 •  Kimlik kartı yenileme ücreti                                                                   30,- TL
 •  Üye tanıtım belgesi ücreti                                                                     30,- TL
 •  Şantiye şefliği belgesi ücreti                                                                  50,- TL;
 •  Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                                          50,- TL
 •  Oda birimlerinin aidatların tahsil edilmesine yönelik üyelere duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması konusunda çalışma yapmalarının istenmesine;
 •  Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesine;
 •  Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisinin birlikte tahsil edilmesine;
 •  2018 Yılında ilk kayıt için başvuran üye adaylarından 60,- TL ilk kayıt ödentisi dışında ayrıca kimlik kartı bedeli alınmamasına; bu bedelin 30,- TL’sinin gelirlerde kayıt ödentisi faslına, 30,- TL’sinin ise Merkez hesapta kimlik kartı gelirleri faslına işlenmesine;
 •  Görevlilere ödenecek günlük yemek bedeli belgelenmek ve belge tarihleri görevlendirme tarihleri içerisinde olmak zorundadır. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren görevlendirmelerde yurtiçinde her görevli gün için belgelenmek koşulu ile 40- TL/gün yemek bedeli, yurtdışında her görevli gün için belgelenmek koşulu ile 40 Euro/gün yemek bedeli ödenmesine;
 •  Oda Bütçe Komisyonunca hazırlanan 2018 yılı tahmini bütçe önerisinin 2018 yılı içinde (1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018) uygulanacak ödentiler ile belge harçlarına göre Genel Saymanlıkça Şubelerle ilişkiye geçilerek yeniden düzenlenmesine ve bütçe uygulama esasları çerçevesinde Genel Saymanlıkça son haline getirilerek Şubelere gönderilmesine; 2017 yılı Aralık ayı mizanları ile 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle son banka ve kasa mevcutları ve birimlerin program çalışmaları kapsamında hazırlayacakları fasıl aktarımları ve Merkez aktarımı borçlarına ait bilgilerin gelmesi ile oluşacak 2018 yılı bütçesini yürürlüğe sokmak üzere Genel Kurul’a sunulmasına;

karar verilmiştir.

Bilginizi, gereğini ve etkinlik bölgenizdeki Oda birimleri ile tüm üyelerimize en etkin araçlarla ve ivedilikle duyurulmasını ve uygulamanın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlatılmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,        

Sinan TÜTÜNCÜ

Genel Sekreter


Diğerleri :