PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER HK.

Duyuru / Tarih: 03.11.2017

1 Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe giren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hakkında eksik, çelişkili, vb. noktalar bir rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilecek, üyelerimizden gelecek olan soru, öneri ve görüşler de değerlendirilerek Bakanlığa gönderilecek rapora ilave edecektir.

Yönetmelikle ilgili her türlü soru, öneri ve görüşlerinizi 10 Kasım Cuma tarihine kadar konya@mo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. 


Diğerleri :