2017 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ!

Duyuru / Tarih: 23.12.2016

 

 

 

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Aralık 2016 tarihli ve 45/15-5 sayılı kararı ile

1 Ocak 2017–31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 

· İlk kayıt ödentisi 50,- TL

· Yıllık üyelik ödentisi (12 x 22,-TL) 264,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 1.800,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 1.800,- TL

· Büro Tescil Belgesi ücret 500,- TL

· SM / SMB mühürü ücreti 100,- TL

· Kimlik kartı yenileme ücreti 25,- TL

· Üye tanıtım belgesi ücreti 30,- TL

· Şantiye şefliği belgesi ücreti 50,- TL;

· Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 50,- TL

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

 

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2017 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU


Diğerleri :