Bilirkişilik Eğitimleri

Duyuru / Tarih: 14.10.2016

 

 

 

 

 

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 1 Haziran 2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanarak yürürlüğe girmiş olanCeza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ceza yargılanmasında ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 268. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 8 Nisan 2012 gün ve 28259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik"e göre 2017 yılı için bilirkişilik yapmak isteyen Üyelerimiz 31 Ekim 2017 Pazartesi gününe kadar da başvuru yapabilmektedir.

Bilirkişilik yapmak isteyen Üyelerimizin Eğitim almaları gerekmektedir. Kamulaştırma Bilirkişiliği Temel Eğitimi ve Güncelleme Eğitiminin Şubemizde yeterli katılım sağlandığı taktirde 11-12-13 Kasım tarihlerinde açılması düşünülmektedir. Üyelerimizin Ön kayıt için Şubemize müracaat etmeleri gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur.


Diğerleri :