7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Duyuru / Tarih: 18.08.2018

 

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma Kanunuyla;

 • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
 • Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak
 • Borçlar taksitler halinde ödenebilecek
 • Vergi ihtilafları sonlandırılacak
 • Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek
 • Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak
 • Daha önce unutulmuş,  eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek
 • İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak
 • 6552,  6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak.

 

Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor;

 • Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.
 • Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında,

Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor.

 • Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler.
 • İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler.

Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından%50 oranında indirim yapılacak.

Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından%12,5 oranında indirim yapılacak.

 • Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer'i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanabilecek.

Bu durumda fer'i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından%50 oranında,

Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak.

 • Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor.
 • Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak.
 • Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.
 • Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.
 • YURT-KUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.
 • Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler

Başvuru

 • Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 27 Ağustos 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
 • Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi.
 • Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkive.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek.
 • Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER (Vergi İletişim Merkezi) aracılığıyla cevap alınabilecektir. Ayrıca vergi dairelerine de konuyla ilgili olarak başvuruda bulunup bilgi alınabilecektir.

Diğerleri :