Planlı Alanlar İmar Yönetmeli Hakkında

Duyuru / Tarih: 15.05.2018

Şubemiz Serbest Çalışan Mimarlar Komisyonu çalışması ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz görüşler ektedir. Görüşlere ilave yapmak isteyen üyelerimiz tarafımızla iletişime geçebilir.

1- Subasman seviyesi altı (Bodrum kat iskan edilmemek şartıyla) birinci bodrum kat tamamen emsal harici olmalı. Tesisat hacimleri, sığınaklar ile bodrumdaki diğer mekanların asgari ölçülerinden fazlasının %30 dahil olması hem tasarım, hem de kontrol aşamasında çok ciddi emek ve zaman israfına yol açıyor.
2- Çatı arası emsal dışı olmalı, ek veya eklenti yapılabilmeli.
3- Merdivenler emsale ve taksa dahil edilmemeli.
4- Takstan ve Emsalden düşülen alanlar aynı olmalı. Takstan düşülen alanlar emsale göre daha az olduğundan her binada konsol çıkıyor.
5- Yönetmeliği ilgilendiren hususlarda meclis kararı alınmamalı. Neredeyse yönetmelik maddesi kadar meclis kararı var. Bu kararların çoğu işi zorlaştıran maddeler; blok boyunun 60 metreyi geçememesi, balkon derinliğinin 2,60 metreyi geçememesi v.b.
6- Yönetmelikte güneş ve rüzgar enerjisini teşvik eden maddeler olmalı.
7- Subasman seviyesinde %30 çerçevesinde açık çıkma yapılabilmeli, zemin terasında %10 şartı olamamalı.
8- Emsalden ve takstan asgari ölçüleri düşülen yerlerin yapılabileceği alan aralığı verilmeli. Örneğin havalandırma bacası asgari ölçüsü 0,36-1,00 m2 olmalı. Asgariyi aşan kısımların hesaplara dahil olması proje tasarımı ve kontrolünü zorlaştırmaktadır.
9- Sağlık tesisi alanlarında taks az tutulup (0,10 gibi) zemin seviyesinde otopark temin edilmeli.


Diğerleri :