BLOG

SON YAZILAR

18.03.2016 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

18.03.2016 TARİH VE 251 SAYILI MECLİS KARARI: İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına müteakip yapı ruhsatının düzenlenmesi,

22.12.2015 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

21.12.2015 TARİH VE 1449 SAYILI MECLİS KARARI: Yüksek yapıların şehrin genel siluetine, tarihi ve doğal çevreye etkisi, kent dokusunda yarattığı uyumsuzluk,

18.05.2015 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

18.09.2015 TARİH VE 1096 SAYILI MECLİS KARARI: ​​​​​​​Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda; “Kırsal yerleşim alanları dışarısında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda

20.07.2015 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

20.07.2015 TARİH VE 823 SAYILI MECLİS KARARI: Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda; İmar planlarında, konut alanlarında 2 ve 3 kata imarlı ayrık nizam parsellerde, planla veya yönetmelik ile belirlenen taban alanının aşılmaması şartı ile eksik katlı yapı yapılabilir.

12.06.2015 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

12.06.2015 TARİH VE 701 SAYILI MECLİS KARARI: Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarına; İmar planı veya yönetmelik ile belirlenen yoğunluğa ve bahçe mesafelerine uyulmak şartı ve civarın yapı karakterine uyum sağlamak koşulu ile imar planlarında: ikiz nizama tabii parsellerde, mevzuata uygun olarak yapılaşmış mevcut teşekkülat dikkate alınarak parsel sahiplerinin birlikte talebi halinde ayrık nizam yapılaşma şartları uygulanabilir.

14.11.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

14.11.2014 TARİH VE 833 SAYILI MECLİS KARARI: “Konya il sınırları içerisinde imar planında; Sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma alanlarında ve ticari parsellerde; binanın tamamının bu amaçla kullanılması, parselin ayrık yapı nizamına tabi olması, binanın bütününün tek bağımsız bölüm olarak fırın ve müştemilatına tahsis edilmesi, ön bahçe mesafesinin en az (8,00) metre bırakılması durumunda ekmek fırını yapılabilir.

14.11.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

14.11.2014 TARİH VE 830 SAYILI MECLİS KARARI: “Konya İli imar planı notlarına ekli Otopark Düzenlenmesi İle İlgili Plan Kararları” nın eklenmesi ve uygulamada kargaşaya mahal vermemek için Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından benzer konular için alınan 13.12.2013 tarih ve 776 sayılı kararı, 14.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararının 5. ve 7. bentleri ve 13.06.2014 tarih ve 261 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına” karar verilmiştir.

17.10.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

17 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

17.10.2014 TARİH VE 637 SAYILI MECLİS KARARI: Bina derinliğinin 40 metreden daha fazla talep edilmesi halinde, H/2 arka bahçe mesafesini sağlamak şartı ile;

15.08.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

17 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

15.08.2014 TARİH VE 438 SAYILI MECLİS KARARI: “Konya İli, Meram İlçesi, Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde imar planlarında

15.08.2014 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

17 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

15.08.2014 TARİH VE 436 SAYILI MECLİS KARARI: Konya İli 1/5000’lik Nazım İmar Planı notlarına “Uygulama imar Planlarında ünite sayısı açıkça belirtilmeyen yerlerde; bir ev, bir tesis vb. ifadeler bir yapıyı veya bir kütleyi ifade eder.