BAHÇE DUVARI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ HATIRLATMA

BAHÇE DUVARI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ HATIRLATMA

                                                                                            DAĞITIM YERLERİNE

 

          Şehir genelinde bahçe duvarı uygulamalarında ilgili yönetmelik hükmüne ve Meclis kararına uyulmadığı, parsellerin yol cephelerinde yüksek bahçe duvarlarının yapıldığı ve jiletli tel kullanıldığı görülmektedir.
          Planlı Alanlar İmar Yönelmeliğinin 'Bahçe duvarları' ile ilgili 43 üncü maddesinde, ”(I) Bahçe duvarlarının yüksekliği, tabii veya tesviye edilmiş zeminden itibaren binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde 0.50 metreyi gerisinde ise 2.00 rnetreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. " hükmü bulunmaktadır.
          Konya Büyükşehir Belediyesi 18.08.2017 tarih ve 816 sayılı Meclis Kararı ile; "Bahce :Sınırlayıcısı detay ve malzemelerinin onaylı mimari projesinde göslerilmesi ve uygulama yapılrması şartı ile parsellerin yol cephelerinde;
*ibadet yapılarında,
*Konut alanlarında 2 kata imarlı parseller hariç prestjli caddeye cepheli parsellerde,
*Güvenlik ve emniyet bakımından gizlilik veya önem arz eden bina ve tesisler dışındaki umumi
binalarda,
          bahçe duvarı yapılmaması, tereddüte düşülen konularda Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşünün alınması, ” hakkında karar verilmiştir.
          Konya Büyükşehir Belediyesi 20.07.2015 tarih ve 823 sayılı Meclis Kararı ile; “Bahçe sınırlayıcısı olarak, fen ve sağlık kurallarına aykırılık teşkil etmesi nedeni ile jiletli ve kesici özellik taşıyan tel vb.lerinin kullanılmaması ve mevcut yapılmış olanların kaldırılmasına karar verilmiştir. ”
          Yukarıda yapılan acıklamalar çerçevesinde; Konu ile ilgili yapı ruhsatı eki mimarı projelerde bahçe duvarı detaylarının yukarıda belirtilen hükümlere uygunluğunun sağlanması ve yapı kullanma izin belgesi aşamasında tüm binalarda bahçe duvarlarının denetiminin yapılarak uygun hale getirilmesi ve ibadet yapılarında bahçe duvarı yapılmaması konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.
          Yapılacak kontrollerde bahçe duvarlarının yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olması nedeni ile mağduriyet yaşanmaması için oda başkanlıkları ve müteahhitler birliğinin üyelerini bilgilendirmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                    Ahmet Furkan KUŞDEMİR
                                                                                                                                                                                                                 Başkan a.
                                                                                                                                                                                                      Genel Sekreter Yardımcısı

                                                                                                              

29 December, 2020 / Konya Mimod yazdı

YORUM YAZ