15.04.2016 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

15.04.2016 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

15.04.2016 TARİH VE 378 SAYILI MECLİS KARARI:
Konya il bütünündeki yapılaşmalarda;

  • 40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapılabilmesine ilişkin karar almaya uygulama imar planı ile tespit edilen yapı karakteri, mevcut doku ile uyumu ve cephe kütle etkisi de dikkate alınarak mimari estetik  komisyonlarına verilen yetki kapsamında yapılabilecek en fazla bina cephe uzunluğu ve derinliğinin konut alanlarında ve ticaret alanlarında üst katlarda konut yapılması durumunda 65.00 metreyi geçmemesi,
  • Mevcut doku ile uyumu ve cephe kütle etkisi de dikkate alınarak, çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlanacak Kentsel Tasarım Projesine bağlı plan değişikliğinin Belediye Meclisi tarafından onaylanması durumunda 65.00 metreyi geçen blok boyu ve derinliğinin yapılabilmesine,
  • Sanayi alanlarında blok boyu ve derinliğinin serbest olması,
  • Yukarıda açıklananlar dışındaki diğer kullanım alanlarında, blok boyu ve bina derinliği (40.00) m’yi geçen yapılarda, İmar Planı ve yönetmelik ile belirlenen bahçe mesafeleri ve H/2 bahçe mesafesinin sağlanması şartı ile ilgili ilçe belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşünün alınmasına,(65.00) m’yi geçen taleplerde Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşünün alınmasına,
  • Yukarıda belirtilen yapılaşma koşullarına ait kararların yürürlük tarihinin 01.01.2017 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
18 September, 2020 / Konya Mimod yazdı

YORUM YAZ