BLOG

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25 March, 2021 / Mimod Konya yazdı

SON YAZILAR

BAHÇE DUVARI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ HATIRLATMA

29 December, 2020 / Mimod Konya yazdı

  Şehir genelinde bahçe duvarı uygulamalarında ilgili yönetmelik hükmüne ve Meclis kararına uyulmadığı, parsellerin yol cephelerinde yüksek bahçe duvarlarının yapıldığı ve jiletli tel kullanıldığı görülmektedir.

KONYA TARİHİ KENT MERKEZİ III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

2019 Yılı Nisan Toplantısı 1. Birleşim 3. Oturum

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

KONYA MERKEZ PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

T.C KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

15.04.2016 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

15.04.2016 TARİH VE 378 SAYILI MECLİS KARARI: Konya il bütünündeki yapılaşmalarda; ​​​​​​​40 metreden daha fazla cephe uzunluğu yapılabilmesine ilişkin karar almaya uygulama imar planı ile

18.03.2016 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

18.03.2016 TARİH VE 251 SAYILI MECLİS KARARI: İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına müteakip yapı ruhsatının düzenlenmesi,

22.12.2015 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

21.12.2015 TARİH VE 1449 SAYILI MECLİS KARARI: Yüksek yapıların şehrin genel siluetine, tarihi ve doğal çevreye etkisi, kent dokusunda yarattığı uyumsuzluk,

18.05.2015 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

18.09.2015 TARİH VE 1096 SAYILI MECLİS KARARI: ​​​​​​​Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda; “Kırsal yerleşim alanları dışarısında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda

20.07.2015 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILAŞMAYA YÖNELİK MECLİS KARARLARI

18 September, 2020 / Mimod Konya yazdı

20.07.2015 TARİH VE 823 SAYILI MECLİS KARARI: Konya İl bütünündeki yapılaşmalarda; İmar planlarında, konut alanlarında 2 ve 3 kata imarlı ayrık nizam parsellerde, planla veya yönetmelik ile belirlenen taban alanının aşılmaması şartı ile eksik katlı yapı yapılabilir.